SOU 2004:25 Informera om samhällets säkerhet - 9138220962 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2004:25 Informera om samhällets säkerhet
   
 
Titel:SOU 2004:25 Informera om samhällets säkerhet
Anmärkning:Se även prop. 2005/06:133.
Utgivningsår:2004
Omfång:168 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138220962
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen "Översyn av totalförsvarsinformationen"
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2004:25
Ämnesord:Övrigt

Pris: 190 SEK exkl. moms

 

I betänkandet föreslås ett helhetskoncept som bygger på upplevelsebaserad inlärning och där informationen för de lägsta åldrarna handlar om hur eleverna klarar sig själva vid till exempel en krissituation. Därefter vidgas perspektivet successivt till närmiljön med kommunens ansvar, vidare till regional och nationell nivå, för att slutligen i gymnasiet nå fram till internationell säkerhetspolitik. Av skolans styrdokument bör det vidare framgå att frågor om samhällets säkerhet skall behandlas i undervisningen. En del av de pengar som i dag nyttjas för pliktutbildning och totalförsvarsinformation bör föras över till denna informationsverksamhet i skolan.
 
  © 2017 Jure AB