SOU 2004:17 Främjande för ökad tillväxt - 9138220865 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2004:17 Främjande för ökad tillväxt
– Turistutredningen 2004
   
 
Titel:SOU 2004:17 Främjande för ökad tillväxt – Turistutredningen 2004
Anmärkning:Se prop. 2004/05:56.
Utgivningsår:2004
Omfång:292 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138220865
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2004:17
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 230 SEK exkl. moms

 

I denna utredning föreslås att Turistdelegationen läggs ned och statens ägande och finansiering av Sveriges Rese- och Turistråd AB avvecklas.
Vidare föreslås en ny myndighet för turistfrämjandet som bl.a. skall
– utgöra en aktiv part inom övrigt Sverigefrämjande i utlandet,
– uppmuntra den privata turistindustrin att delta i partnerskap inom utvalda affärsområden,
– arbeta för att icke-turistiska aktörer (t.ex. stora svenska företag) med intresse av att associeras med Sverige i högre grad involveras i turistfrämjandet.

 
  © 2017 Jure AB