SOU 2004:26 Arbetstid vid vägtransporter - 9138220970 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2004:26 Arbetstid vid vägtransporter
– förslag till ny lag
   
 
Titel:SOU 2004:26 Arbetstid vid vägtransporter – förslag till ny lag
Anmärkning:Se prop. 2004/05:132.
Utgivningsår:2004
Omfång:159 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138220970
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Betänkande av utredningen om vägtransporter och arbetstid
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2004:26
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 190 SEK exkl. moms

 

I denna utredning föreslås att en ny vägarbetstidslag införs med bestämmelser i enlighet med EG:s direktiv om vägarbetstider och den allmänna arbetstidslagen. Lagen ska gälla för sådant arbete som omfattas av EG-förordningarna om kör- och vilotid, dvs. tyngre godstransporter och persontransporter där fordonet är byggt för transport av fler än nio personer och färden är längre än 50 kilometer.
 
  © 2017 Jure AB