Prop. 2003/04:77 Säkerhetsprövning av offentliga ombud - 200304077 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2003/04:77 Säkerhetsprövning av offentliga ombud
   
 
Titel:Prop. 2003/04:77 Säkerhetsprövning av offentliga ombud
Anmärkning:Se även prop. 2005/06:137.
Utgivningsår:2004
Omfång:16 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200304077
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2003/04:77
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB