Prop. 2003/04:69 En ny statlig myndighet för socialförsäkringens administration - 200304069 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2003/04:69 En ny statlig myndighet för socialförsäkringens administration
   
 
Titel:Prop. 2003/04:69 En ny statlig myndighet för socialförsäkringens administration
Anmärkning:Se SOU 2003:106, SOU 2003:63 och prop. 2003/04:152.
Utgivningsår:2004
Omfång:29 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:200304069
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2003/04:69
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB