Prop. 2003/04:86 Ändringar i sametingslagen (1992:1433) m.m. - 200304086 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2003/04:86 Ändringar i sametingslagen (1992:1433) m.m.
   
 
Titel:Prop. 2003/04:86 Ändringar i sametingslagen (1992:1433) m.m.
Anmärkning:Se SOU 2002:77 och prop. 2005/06:86.
Utgivningsår:2004
Omfång:65 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200304086
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2003/04:86
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 39 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB