Prop. 2003/04:87 Rättshjälp i gränsöverskridande rättsliga angelägenheter - 200304087 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2003/04:87 Rättshjälp i gränsöverskridande rättsliga angelägenheter
   
 
Titel:Prop. 2003/04:87 Rättshjälp i gränsöverskridande rättsliga angelägenheter
Anmärkning:EG rådets direktiv 2003/8/EG.
Utgivningsår:2004
Omfång:76 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200304087
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2003/04:87
Ämnesord:Processrätt

Pris: 39 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB