Prop. 2003/04:89 Åtgärder för ett effektivare och snabbare brottmålsförfarande - 200304089 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2003/04:89 Åtgärder för ett effektivare och snabbare brottmålsförfarande
   
 
Titel:Prop. 2003/04:89 Åtgärder för ett effektivare och snabbare brottmålsförfarande
Anmärkning:Se SOU 2001:59, SOU 2001:93, SOU 2002:44, SOU 2002:45, SOU 2003:74, SOU 2003:114 och prop. 2001/02:147.
Utgivningsår:2004
Omfång:78 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200304089
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2003/04:89
Ämnesord:Processrätt

Pris: 39 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB