Prop. 2003/04:115 Ändringar i fastighetsbildningslagens förfaranderegler m.m. - 200304115 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2003/04:115 Ändringar i fastighetsbildningslagens förfaranderegler m.m.
   
 
Titel:Prop. 2003/04:115 Ändringar i fastighetsbildningslagens förfaranderegler m.m.
Anmärkning:Ds 1999:42.
Utgivningsår:2004
Omfång:72 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200304115
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2003/04:115
Ämnesord:Fastighetsrätt

Pris: 39 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB