Prop. 2003/04:113 Stärkt barnperspektiv i mål om utvisning på grund av brott - 200304113 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2003/04:113 Stärkt barnperspektiv i mål om utvisning på grund av brott
   
 
Titel:Prop. 2003/04:113 Stärkt barnperspektiv i mål om utvisning på grund av brott
Anmärkning:Se Ds 2002:41.
Utgivningsår:2004
Omfång:29 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200304113
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2003/04:113
Ämnesord:Offentlig rätt , Straffrätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB