SOU 2004:21 Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? - 913822092X - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2004:21 Egenförsörjning eller bidragsförsörjning?
– Invandrarna, arbetsmarknaden och välfärdsstaten
   
 
Titel:SOU 2004:21 Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? – Invandrarna, arbetsmarknaden och välfärdsstaten
Anmärkning:Se även SOU 2004:33, SOU 2004:48, SOU 2004:49 och SOU 2004:68. Jan Ekberg (red.)
Utgivningsår:2004
Omfång:295 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:913822092X
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Integrationspolitiska maktutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2004:21
Ämnesord:Övrigt

Pris: 230 SEK exkl. moms

 

I denna antologi med bidrag från ett tjugotal forskare i nationalekonomi, sociologi m.m. konstateras att invandrarnas ställning på arbetsmarknaden har försämrats under de senaste årtiondena, även om en viss återhämtning skett sedan slutet av 1990-talet. Här pekas på olika orsaker, bl.a. att myndigheterna använder medel eller skapar regelverk som oavsiktligt försvårar för invandrare att få jobb. Vidare tas upp riskerna för att den sociala ofärden och den politiska fattigdomen bland arbetslösa invandrare går i arv till deras barn, födda i Sverige.
 
  © 2017 Jure AB