SOU 2004:34 Regional utveckling - utsikter till 2020 - 9138221101 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2004:34 Regional utveckling - utsikter till 2020
– Bilaga 3 till LU 2003/04
   
 
Titel:SOU 2004:34 Regional utveckling - utsikter till 2020 – Bilaga 3 till LU 2003/04
Anmärkning:Se även bl.a. SOU 2004:11 och SOU 2004:19.
Utgivningsår:2004
Omfång:158 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138221101
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Långtidsutredningen 2003/04
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2004:34
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 190 SEK exkl. moms

 

Några huvudresultat:
– Storstäderna väntas växa långsammare än under senare delen av 1990-talet, men svarar för en allt större andel av landets befolkning, sysselsättning och produktion.
– Obalansen i försörjningskvoten, dvs. antalet ungdomar och äldre per 20-64-åring, kommer att öka, särskilt i de svagaste regionerna.
– Påfrestningarna på den kommunala ekonomin kommer att öka. Det gäller inte bara de minsta och mest perifera regionerna, utan också många medelstora regioner.
– Många regioner kan få en betydande brist på högre utbildad arbetskraft - inom vård och pedagogik samt teknik/naturvetenskap.
– Allt talar för att regionerna kommer att fortsätta att bli större och det finns också ett tydligt positivt samband mellan storleken på de lokala arbetsmarknadsregionerna och deras ekonomiska tillväxt.
 
  © 2017 Jure AB