SOU 2004:36 Reformerade egendomsskatter - 9138221152 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2004:36 Reformerade egendomsskatter
   
 
Titel:SOU 2004:36 Reformerade egendomsskatter
Anmärkning:Huvudbetänkande. Se även prop. 2003/04:64, prop. 2003/04:19, prop. 2003/04:15, SOU 2003:3, prop. 2004/05:25 och prop. 2004/05:38.
Utgivningsår:2004
Omfång:569 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138221152
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Egendomsskattekommittén
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2004:36
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 360 SEK exkl. moms

 

En oenig kommitté föreslår nya skatteregler som skall göra det möjligt för personer med låga inkomster att bo kvar i sina hus trots höjda taxeringsvärden. Förslagen går ut på att mildra den samlade effekten av fastighetsskatt och förmögenhetsskatt.

Några av förslagen:
– Hushållen skall inte behöva betala mer än 4 procent av den sammanlagda hushållsinkomsten i fastighetsskatt.
– Värderingen av småhus sänks till cirka 37,5 procent av marknadsvärdet.
– Sambeskattningen av makar och sambor slopas.
– Fribeloppet sätts till 900 000 kronor.
– Generell skatteplikt för marknadsnoterade aktier.
– Begränsningsregeln för förmögenhetsskatt slopas.
– Kapitalvinstskatten höjs från 20 till 25 procent.

Företrädarna för c, fp, kd, mp och m har reserverat sig mot förslagen.
 
  © 2017 Jure AB