SOU 2004:33 Kunskap för integration - 9138221098 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2004:33 Kunskap för integration
– Om makt i skola och utbildning i mångfaldens Sverige
   
 
Titel:SOU 2004:33 Kunskap för integration – Om makt i skola och utbildning i mångfaldens Sverige
Anmärkning:Redaktörer Karin Borevi och Per Strömblad. Se även SOU 2004:21, SOU 2004:48, SOU 2004:49 och SOU 2004:68.
Utgivningsår:2004
Omfång:199 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138221098
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Integrationspolitiska maktutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2004:33
Ämnesord:Övrigt

Pris: 190 SEK exkl. moms

 

Detta är en antologi med sju bidrag om integrationspolitikens tillämpning i skolans värld:
1. Kunskap för integration - en introduktion av Karin Borevi och Per Strömblad
2. När blir man svensk? Om hur skilda möjligheter skapas i skolvardagens samspel av Ann Runfors
3. Skolor i utsatta bostadsområden - mellan invandrarskapets sociala dimensioner och ryktets anatomi av Nihad Bunar
4. Är individualisering skolans nyckel till framgång? av Li Bennich-Björkman
5. Att komma till tals eller inte - om kunskapsdiskussion i SFI-undervisningen av Marie Carlson
6. Rekrytering till högre utbildning - en utmaning i ett mångkulturellt samhälle av Joakim Palestro och Crister Skoglund
7. Högskolans ansvar i integrationsarbetet - interkulturellt lärande som svar på globaliseringens utmaningar av Annick Sjögren
 
  © 2017 Jure AB