SOU 2004:35 Utan timplan - 9138221128 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2004:35 Utan timplan
– med målen i sikte
   
 
Titel:SOU 2004:35 Utan timplan – med målen i sikte
Anmärkning:Delbetänkande. Se även Ds 1999:1 samt slutbetänkande SOU 2005:101 och SOU 2005:102.
Utgivningsår:2004
Omfång:201 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138221128
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Timplanedelegationen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2004:35
Ämnesord:Övrigt

Pris: 190 SEK exkl. moms

 

I delbetänkandet redovisas några resultat av de tre första åren av en femårig försöksverksamhet med grundskola utan timplan:
– Såväl lärare och skolledare som elever och föräldrar är positiva till bl.a. ett ökat inslag av ämnesintegration och tema.
– Betygsutvecklingen är positiv och särskilt gynnsam för de båda elevgrupper som normalt når sämst resultat, dvs. för pojkar respektive elever med utländsk bakgrund.
– Den avskaffade timplanen leder inte till en treämnesskola med fokus på svenska, engelska och matematik. De praktiskt/estetiska ämnena får ofta dels egen tid och dels ämnesintegrerad tid.
– Lärarna trivs bra med att arbeta utan timplan men upplever en initialt ökad arbetsbörda.

Den femåriga försöksverksamheten utan timplan i grundskolan omfattar knappt 900 kommunala grundskolor (ca 20 procent) i 79 kommuner och startade läsåret 2000/01. Försöket innebär en fullständig befrielse från den nationella timplanens indelning i tid per ämne eller ämnesgrupp. I övrigt följs övriga bestämmelser som gäller för grundskolan.
 
  © 2017 Jure AB