SOU 2004:41 Totalförsvarets forskningsinstitut - 9138221233 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2004:41 Totalförsvarets forskningsinstitut
– En översyn
   
 
Titel:SOU 2004:41 Totalförsvarets forskningsinstitut – En översyn
Anmärkning:Se även Ds 2001:44.
Utgivningsår:2004
Omfång:285 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138221233
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:FOI-utredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2004:41
Ämnesord:Övrigt

Pris: 230 SEK exkl. moms

 

I betänkandet föreslås att Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) till en del bör anslagsfinansieras. FOI bör också få ett uttalat ansvar för forskning av betydelse för skydd mot svåra påfrestningar på samhället i fred. Större uppmärksamhet bör ägnas åt den del av forskningen som rör civil krishantering. Vidare föreslås att en myndighetsgemensam process byggs upp för det området.
 
  © 2017 Jure AB