SOU 2004:42 Lärare, forskare och läkare - tre kompetenser i en befattning - 9138221241 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2004:42 Lärare, forskare och läkare - tre kompetenser i en befattning
   
 
Titel:SOU 2004:42 Lärare, forskare och läkare - tre kompetenser i en befattning
Utgivningsår:2004
Omfång:123 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138221241
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om Förenade anställningar inom högskolan samt hälso- och sjukvården
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2004:42
Ämnesord:Övrigt

Pris: 170 SEK exkl. moms

 

I betänkandet föreslås att:
– Utbildningsansvariga läkare och tandläkare skall ha en enda statlig anställning med högskolan som arbetsgivare. De skall därmed även ha rätt och skyldighet att tjänstgöra inom hälso- och sjukvården.
– Högskolelagens regler om bisysslor kompletteras för att tillgodose hälso- och sjukvårdens behov.
– Kommunallagen ändras för att landstingen skall kunna anlita högskoleanställda läkare/tandläkare som chefer.
– Hälso- och sjukvårdslagen ändras så att högskoleanställda läkare/tandläkare skall kunna tjänstgöra inom hälso- och sjukvården.
 
  © 2017 Jure AB