SOU 2004:47 Näringslivet och förtroendet - bilagedel - 9138221330 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2004:47 Näringslivet och förtroendet - bilagedel
   
 
Titel:SOU 2004:47 Näringslivet och förtroendet - bilagedel
Anmärkning:Se även huvudbetänkandet samt SOU 2004:46.
Utgivningsår:2004
Omfång:340 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138221330
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Förtroendekommissionen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2004:47
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 206 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB