SOU 2004:44 Kan vi räkna med de äldre? - 9138221284 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2004:44 Kan vi räkna med de äldre?
– Bilaga 5 till LU 2003/04
   
 
Titel:SOU 2004:44 Kan vi räkna med de äldre? – Bilaga 5 till LU 2003/04
Anmärkning:Av Anders Bornefalk och Ola Yndeheim.
Utgivningsår:2004
Omfång:220 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138221284
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Långtidsutredningen 2003/04
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2004:44
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 230 SEK exkl. moms

 

I betänkandet diskuteras ett antal frågor om de äldres villkor på arbetsmarknaden:
– Varför lämnar många äldre arbetslivet tidigt?
– Vilka drivkrafter till arbete, livslångt lärande och hälsa ger det nya ålderspensionssystemet?
– Vilka åtgärder skulle kunna stärka drivkrafterna och öka möjligheterna för de äldre att stanna kvar i arbete?
– Vilken betydelse har ett ökat arbetsutbud bland de äldre för tillväxten och välfärden?
 
  © 2017 Jure AB