SOU 2004:51 Vem får vara med? - 913822139X - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2004:51 Vem får vara med?
– En belysning av folkbildningens relation till icke-deltagarna
   
 
Titel:SOU 2004:51 Vem får vara med? – En belysning av folkbildningens relation till icke-deltagarna
Utgivningsår:2004
Omfång:161 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:913822139X
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om deltagande i folkbildning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2004:51
Ämnesord:Övrigt

Pris: 170 SEK exkl. moms

 

En undersökning har gjorts i samarbete med SCB, där drygt 1 000 unga har fått svara på frågor om studieförbund och folkhögskolor. Resultatet är entydigt. En majoritet svarar att de gärna skulle delta i studieförbundens verksamhet om de bara visste om att den fanns och hur man får kontakt med studieförbunden. I betänkandet konstateras att studieförbunden måste satsa mer på profilering för att nå ut till nya deltagare. Samtidigt måste bidragsreglerna ses över så att de stimulerar olika former av expansion och nysatsningar.
 
  © 2017 Jure AB