SOU 2004:48 Kategorisering och integration - 9138221349 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2004:48 Kategorisering och integration
– Om föreställda identiteter i politik, forskning, media och vardag
   
 
Titel:SOU 2004:48 Kategorisering och integration – Om föreställda identiteter i politik, forskning, media och vardag
Anmärkning:Redaktörer är Karin Borevi och Per Strömblad. Se även SOU 2004:21, SOU 2004:33, SOU 2004:49 och SOU 2004:68.
Utgivningsår:2004
Omfång:232 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138221349
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Integrationspolitiska maktutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2004:48
Ämnesord:Övrigt

Pris: 230 SEK exkl. moms

 

En antologi med följande bidrag:
– Kategorisering och integration – en introduktion av Karin Borevi och Per Strömblad
– Forskning och föreställningar – betydelsen av hur rasism definieras inom forskning och i utredningar av Anders S. Wigerfelt
– Nyhetslogik och främlingssyn i mediernas konstruktion av invandrare av Ylva Brune
– Stereotyper i vardagen: Bilder av de främmande av Bo Petersson och Anders Hellström
– På tal om invandrare, integration och svenskhet av Anita Brnic
– Minoritetspolitik och skapandet av kollektiva kategorier av Ulf Mörkenstam
– Mångfald, nationell identitet och samhörighet av Charles Westin
 
  © 2017 Jure AB