Ds 2000:41 Lag om järnvägssystem för höghastighetståg - 9138212633 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2000:41 Lag om järnvägssystem för höghastighetståg
   
 
Titel:Ds 2000:41 Lag om järnvägssystem för höghastighetståg
Anmärkning:Se prop. 2000/01:29.
Utgivningsår:2000
Omfång:78 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138212633
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2000:41
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 107 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås en ny lag om järnvägar för höghastighetståg i enlighet med EG:s direktiv 96/48/EG. Vissa mindre ändringar föreslås också i järnvägssäkerhetslagen och i lagen om byggande av järnväg.
 
  © 2017 Jure AB