Ds 2000:40 Aktivitetsersättning - 913821248X - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2000:40 Aktivitetsersättning
– Nytt försäkringsstöd för unga med långvarig medicinskt grundad nedsättning av arbetsförmågan
   
 
Titel:Ds 2000:40 Aktivitetsersättning – Nytt försäkringsstöd för unga med långvarig medicinskt grundad nedsättning av arbetsförmågan
Anmärkning:Se Ds 2000:9, Ds 2000:39, prop. 2000/01:16 och prop. 2000/01:96.
Utgivningsår:2000
Omfång:172 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:913821248X
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2000:40
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 154 SEK exkl. moms

 

Promemorian innehåller förslag om utformningen av ersättningssystemet för personer i åldern 16-29 år med långvarigt nedsatt arbetsförmåga till följd av sjukdom eller funktionshinder. De nya reglerna innebär i korthet att ingen person under 30 år skall beviljas förtidspension. I stället skall ett tidsbegränsat stöd (aktivitetsersättning) ges under längst tre år i taget.
 
  © 2017 Jure AB