Ds 2000:39 Sjukersättning i stället för förtidspension - 9138212471 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2000:39 Sjukersättning i stället för förtidspension
– Ersättning och ålderspensionsrätt vid långvarig medicinskt grundad nedsättning av arbetsförmågan
   
 
Titel:Ds 2000:39 Sjukersättning i stället för förtidspension – Ersättning och ålderspensionsrätt vid långvarig medicinskt grundad nedsättning av arbetsförmågan
Anmärkning:Se Ds 2000:9, Ds 2000:40, prop. 2000/01:16 och prop. 2000/01:96.
Utgivningsår:2000
Omfång:472 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138212471
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2000:39
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 244 SEK exkl. moms

 

Promemorian innehåller förslag till nya regler för beräkning av ersättning och ålderspensionsrätt vid långvarig (minst ett år) nedsättning av arbetsförmågan för personer som är 30 år eller äldre. Förslaget innebär att den nuvarande förtidspensionen omvandlas till en inkomstrelaterad sjukersättning kombinerad med en garantiersättning. Innehåller även riktlinjer för utformningen av det framtida bostadsbidraget för dessa personer.
 
  © 2017 Jure AB