Ds 2000:38 En effektivare arbetsmarknadsutbildning - 9138212447 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2000:38 En effektivare arbetsmarknadsutbildning
   
 
Titel:Ds 2000:38 En effektivare arbetsmarknadsutbildning
Utgivningsår:2000
Omfång:502 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138212447
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2000:38
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 247 SEK exkl. moms

 

I promemorian pekas på att arbetsmarknadsutbildningen bör renodlas så att den huvudsakligen är yrkesinriktad, korrigerar för bristerna på arbetsmarknaden, är kort men samtidigt ger deltagarna tillräcklig kompetens för en anställning. De som behöver mer grundläggande utbildning bör erbjudas denna inom det reguljära utbildningsväsendet. Förberedande, motiverande kurser bör inte betraktas som arbetsmarknadsutbildning utan som t.ex. intensifierad vägledning. Vidare föreslås ökad samverkan mellan länen när det gäller upphandling av yrkesutbildning och rekrytering av deltagare.
 
  © 2017 Jure AB