Ds 2000:33 En ny eftergymnasial yrkesutbildning - 9138212269 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2000:33 En ny eftergymnasial yrkesutbildning
   
 
Titel:Ds 2000:33 En ny eftergymnasial yrkesutbildning
Anmärkning:Se även SOU 1999:117, SOU 1999:122, Ds 2000:62 och prop. 2000/01:63.
Utgivningsår:2000
Omfång:117 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138212269
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2000:33
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 114 SEK exkl. moms

 

En projektgrupp inom Utbildningsdepartementet presenterar här en uppföljning av försöksverksamheten med kvalificerad yrkesutbildning (KY) samt förslag till kriterier för den eftergymnasiala utbildningen. En av kriterierna är att utbildningsutbudet skall styras av den framtida efterfrågan på arbetskraft. Här föreslås även bl.a. ett standardiserat betygssystem för denna utbildningsform och en särskild examen.
 
  © 2017 Jure AB