Ds 2000:31 Behandling av personuppgifter - 913821217X - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2000:31 Behandling av personuppgifter
– Tullverkets brottsbekämpande verksamhet
   
 
Titel:Ds 2000:31 Behandling av personuppgifter – Tullverkets brottsbekämpande verksamhet
Utgivningsår:2000
Omfång:65 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:913821217X
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2000:31
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 85 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås en moderniserad lagstiftning när det gäller tullens möjligheter att bearbeta personuppgifter i arbetet med att förhindra och utreda brott. Förslaget till ny lag är anpassat till personuppgiftslagen och polisdatalagen. Den absoluta sekretessen tas bort. Därmed har den enskilde i princip rätt att ta del av uppgifter om sig själv.
 
  © 2017 Jure AB