Ds 2000:26 Förskola, skola och skolbarnomsorg för asylsökande barn - 9138212048 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2000:26 Förskola, skola och skolbarnomsorg för asylsökande barn
   
 
Titel:Ds 2000:26 Förskola, skola och skolbarnomsorg för asylsökande barn
Anmärkning:Se prop. 2000/01:115.
Utgivningsår:2000
Omfång:68 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138212048
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2000:26
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 85 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås att asylsökande barn och barn som har beviljats tidsbegränsat uppehållstillstånd skall ha tillgång till förskola, skolbarnsomsorg och utbildning på i huvudsak samma villkor som barn som är bosatta i Sverige. Rätten till utbildning inom grundskolan och motsvarande skolformer skall inte medföra någon skolplikt. Erbjudandet om gymnasieutbildning gäller om studierna påbörjas före 18 års ålder.
 
  © 2017 Jure AB