SOU 2000:27 Export av statligt förvaltningskunnande - 9138211742 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2000:27 Export av statligt förvaltningskunnande
   
 
Titel:SOU 2000:27 Export av statligt förvaltningskunnande
Anmärkning:Se även SOU 2000:102 och prop. 2002/03:84.
Utgivningsår:2000
Omfång:275 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138211742
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om export av statligt förvaltningskunnande
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2000:27
Ämnesord:Övrigt

Pris: 181 SEK exkl. moms

 

Utredningen föreslår bl.a. att tjänsteexportförordningens krav på lönsamhet ersätts med ett krav på full kostnadstäckning. Dessutom föreslås att Regeringskansliet, SIDA och Utrikesdepartementet skapar förutsättningar för att utveckla exporten av förvaltningskunnande.
 
  © 2017 Jure AB