SOU 2000:23 Förslag till svensk klimatstrategi - 9138211653 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2000:23 Förslag till svensk klimatstrategi
   
 
Titel:SOU 2000:23 Förslag till svensk klimatstrategi
Anmärkning:Se prop. 2001/02:55 och Ds 2001:65.
Utgivningsår:2000
Omfång:630 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138211653
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Klimatkommittén
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2000:23
Ämnesord:Miljörätt

Pris: 272 SEK exkl. moms

 

Kommittén föreslår åtgärder och styrmedel inom samtliga samhällssektorer för att minska utsläppen av gaser som bidrar till växthuseffekten. Kommitténs resultat skall ligga till grund för beslut om Sveriges ratifikation av det protokoll som upprättades år 1997 i Kyoto, det så kallade Kyotoprotokollet. Protokollet är kopplat till Klimatkonventionen som ligger till grund för det internationella arbetet för att globalt reducera halten av växthusgaser i atmosfären.
 
  © 2017 Jure AB