SOU 2000:22 Från politik till praktik - 9138211645 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2000:22 Från politik till praktik
– De svenska steriliseringslagarna 1935-1975
   
 
Titel:SOU 2000:22 Från politik till praktik – De svenska steriliseringslagarna 1935-1975
Anmärkning:Rapport till 1997 års steriliseringsutredning. Se även prop. 2000/01:73.
Utgivningsår:2000
Omfång:575 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138211645
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2000:22
Ämnesord:Övrigt

Pris: 254 SEK exkl. moms

 

Detta är en genomgång av den svenska sterilisringspolitiken under de år fram till år 1975 då tvångssterilisering tillämpades. Framställningen har tre grundläggande teman: (1) Steriliseringsfrågans politiska sammanhang, (2) Tvång och frivillighet i samband med sterilisering och (3) Steriliseringslagarnas tillämpning, fr.a. styrningen från dåvarande Medicinalstyrelsen.
 
  © 2017 Jure AB