SOU 2000:33 Bruksvärde, förhandling och hyra - 9138211823 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2000:33 Bruksvärde, förhandling och hyra
– En utvärdering
   
 
Titel:SOU 2000:33 Bruksvärde, förhandling och hyra – En utvärdering
Anmärkning:Se även bilagedelen. Se även SOU 1999:148 och SOU 2001:27.
Utgivningsår:2000
Omfång:144 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138211823
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om allmännyttan och bruksvärdet
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2000:33
Ämnesord:Hyra och annan nyttjanderätt

Pris: 145 SEK exkl. moms

 

Här pekas på att dagens hyresstruktur är resultatet av ett komplicerat samspel mellan bruksvärdesystemet, hyresförhandlingslagen och allmännyttans hyresledande roll. Den svarar väl mot vad olika hyresgäster tycker att det är värt att betala i hyra för olika bostäder. Slutsatserna bygger på en enkätundersökning bland 10 000 hyresgäster i åtta kommuner (Storstockholm, Göteborg, Malmö, Örebro, Umeå, Gävle, Kalmar och Östersund). Vidare behandlas frågan om allmännyttan bör vara hyresledande även i fortsättningen samt hur man skall få i gång en ökad nyproduktion av hyreslägenheter i storstäderna.
 
  © 2017 Jure AB