SOU 2000:33 Bruksvärde, förhandling och hyra - bilaga - 9138211831 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2000:33 Bruksvärde, förhandling och hyra - bilaga
– En utvärdering
   
 
Titel:SOU 2000:33 Bruksvärde, förhandling och hyra - bilaga – En utvärdering
Anmärkning:Se även huvudbetänkandet.
Utgivningsår:2000
Omfång:387 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138211831
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om allmännyttan och bruksvärdet
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2000:33
Ämnesord:Hyra och annan nyttjanderätt

Pris: 217 SEK exkl. moms

 

Denna bilagedel innehåller tre bilagor: (1) Områdespreferens i hyresrätt av Urban Fransson och Lena Magnusson, (2) Lägeshyror på hyresmarknaden - en jämförelse med bostadsrättsmarknaden av Bengt Turner och (3) Bruksvärdesundersökning av Roland Blom.
 
  © 2017 Jure AB