SOU 2000:35 Ren luft på väg - 9138211858 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2000:35 Ren luft på väg
   
 
Titel:SOU 2000:35 Ren luft på väg
Utgivningsår:2000
Omfång:202 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138211858
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Emissionsforskningsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2000:35
Ämnesord:Miljörätt

Pris: 135 SEK exkl. moms

 

Utredningen innehåller förslag till ett långsiktigt forskningsprogram när det gäller utsläpp av avgaser från såväl motorfordon som arbetsmaskiner. Luftföroreningar i tätorter, hälsoeffekter och riskanalys samt effekter på kulturföremål är några av de forskningsområden som prioriteras. Programmet är tänkt att löpa över tio år men bör löpande omprövas, senast inom fem år.
 
  © 2017 Jure AB