SOU 2000:37 Välfärdens förutsättningar - 9138211890 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2000:37 Välfärdens förutsättningar
– arbetsmarknad, demokrati och segregation
   
 
Titel:SOU 2000:37 Välfärdens förutsättningar – arbetsmarknad, demokrati och segregation
Anmärkning:En analogi.
Utgivningsår:2000
Omfång:295 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138211890
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Kommittén Välfärdsbokslut
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2000:37
Ämnesord:Övrigt

Pris: 190 SEK exkl. moms

 

Nio forskare belyser hur förutsättningarna på arbetsmarknaden har förändrats under 1990-talet. De pekar bl.a. på att de ekonomiska problemen bland de arbetslösa och framför allt de långtidsarbetslösa blev större under mitten av 1990-talet jämfört med krisens inledande år. Här tas också upp barnafödande i relation till förvärvsarbete och andra demografiska frågor, flyktinginvandring, bostadssegregation och hemlöshet.
 
  © 2017 Jure AB