SOU 2000:38 Välfärd, vård och omsorg - 9138211912 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2000:38 Välfärd, vård och omsorg
   
 
Titel:SOU 2000:38 Välfärd, vård och omsorg
Anmärkning:Delbetänkande.
Utgivningsår:2000
Omfång:355 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138211912
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Kommittén Välfärdsbokslut
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2000:38
Ämnesord:Övrigt

Pris: 208 SEK exkl. moms

 

Forskarantologi med bidrag från tio forskare. Antologins uppsatser berör de offentligt finansierade välfärdstjänsterna inom socialtjänstens och sjukvårdens områden samt de många förändringar som dessa system har genomgått under 1990-talet. Kapitelrubriker:
Kapitel 1. Om kommunernas sociala barnavård,
Kapitel 2. Den socialtjänstbaserade missbrukarvården under 1990-talet - förutsättningar, utveckling och behov,
Kapitel 3. Sjukvård och vårdutnyttjande,
Kapitel 4. Funktionshindrade och den offentliga hjälpapparaten,
Kapitel 5. Äldreomsorg i förändring - knappare resurser och nya organisationsformer,
Kapitel 6. Marknadens decennium - gränsomdragande reformer i den offentliga sektorn under 1990-talet,
Kapitel 7. Förändringar och förskjutningar i välfärdens rättsliga reglering under 1990-talet och
Kapitel 8. Ekonomiskt tänkande om sjukvården under 1990-talet.
 
  © 2017 Jure AB