SOU 2000:39 Välfärd och skola - 9138211939 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2000:39 Välfärd och skola
   
 
Titel:SOU 2000:39 Välfärd och skola
Anmärkning:Delbetänkande.
Utgivningsår:2000
Omfång:214 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138211939
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Kommittén Välfärdsbokslut
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2000:39
Ämnesord:Övrigt

Pris: 163 SEK exkl. moms

 

Två forskargrupper presenterar sina slutsatser om sambandet mellan 1990-talets skola och välfärdsutvecklingen. I del 1 visar forskarna bl.a. hur förändringen i skolan under 90-talet fått vittgående konsekvenser för de resurssvaga och för eliterna. De konstaterar att det individuella programmet misslyckats och att en gräddfil skapats för eliten. I del 2 analyseras hur den sociala snedrekryteringen har utvecklats och påverkats av högskoleprovet. Slutsatserna är att högskoleprovet ökar de sociala skillnaderna och gynnar kvinnorna.
 
  © 2017 Jure AB