SOU 2000:44 Från byggsekt till byggsektor - 913821198X - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2000:44 Från byggsekt till byggsektor
   
 
Titel:SOU 2000:44 Från byggsekt till byggsektor
Anmärkning:Slutbetänkande. Se även bilaga 1-3 samt särtryck. Se även SOU 1997:91, SOU 1997:182 och prop. 2000/01:26.
Utgivningsår:2000
Omfång:387 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:913821198X
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Byggkostnadsdelegationen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2000:44
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 270 SEK exkl. moms

 

Byggkostnadsdelegationen anser att hyresgästerna, villa- och bostadsrättsägarna, skattebetalarna och inte minst byggsektorns olika företag kan tjäna flera miljarder kronor varje år genom ett mer effektivt och rationellt byggande. Det finns ingen godtagbar anledning till att byggkostnader stiger snabbare än andra priser. Det är snarare ett uttryck på ofullständig konkurrens. Ansvaret för att få marknaden att fungera ligger i hög grad på de offentliga byggherrarna, som har en uppskattad marknadsandel på 40 procent. Lagen om offentlig upphandling (LOU) bör användas mer offensivt. Ett område som särskilt fokuseras är byggmaterialsektorn och dess distributionssystem.
 
  © 2017 Jure AB