SOU 2000:67 Levande skärgård - 9138212560 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2000:67 Levande skärgård
– Utvärdering av de regionala miljö- och hushållningsprogrammen
   
 
Titel:SOU 2000:67 Levande skärgård – Utvärdering av de regionala miljö- och hushållningsprogrammen
Utgivningsår:2000
Omfång:140 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138212560
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Miljövårdsberedningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2000:67
Ämnesord:Miljörätt

Pris: 145 SEK exkl. moms

 

Här redovisas och utvärderas de regionala miljö- och hushållningsprogram som utarbetats av sju länsstyrelser för vissa av Sveriges skärgårdsområden. Här föreslås att kommunerna fördjupar översiktsplanerna för kust- och skärgårdsområdet senast år 2005. Innehåller också förslag om bl.a. fiske och vattenbruk, vattenförsörjning, stränderna samt natur- och kulturmiljön.
 
  © 2017 Jure AB