SOU 2000:71 Principer för fördelning av AP-fondens tillgångar - 913821265X - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2000:71 Principer för fördelning av AP-fondens tillgångar
   
 
Titel:SOU 2000:71 Principer för fördelning av AP-fondens tillgångar
Anmärkning:Se SOU 2000:94.
Utgivningsår:2000
Omfång:47 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:913821265X
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om fördelningen av AP-fondens tillgångar
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2000:71
Ämnesord:Övrigt

Pris: 75 SEK exkl. moms

 

I betänkandet tas upp de principer som skall gälla vid överföringen av medel till de nya buffertfonderna i AP-fondssystemet. Här föreslås också bl.a. nya placeringsregler för onoterade aktier.
 
  © 2017 Jure AB