SOU 2000:78 Rehabilitering till arbete - 9138212846 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2000:78 Rehabilitering till arbete
– En reform för individen i centrum
   
 
Titel:SOU 2000:78 Rehabilitering till arbete – En reform för individen i centrum
Utgivningsår:2000
Omfång:573 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138212846
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om den arbetslivsinriktade rehabiliteringen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2000:78
Ämnesord:Övrigt

Pris: 282 SEK exkl. moms

 

Utredningens tidigare rapport Individen i centrum? har fått ett stort gensvar från ett 80-tal remissinstanser. Med deras synpunkter som grund läggs nu ett samlat förslag till en ny reform. Reformen bygger på sju hörnstenar och har som mål i första hand att nuvarande ökningstakt av sjukskrivningar skall brytas och minska inom en treårsperiod. Den genomsnittliga sjukskrivningslängden skall minskas med en månad. När reformen fått fullt genomslag (år 3) beräknas besparingen för skattebetalarna bli 9,2 miljarder kr per år.
 
  © 2017 Jure AB