SOU 2000:83 Two of a Kind? - 9138212897 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2000:83 Two of a Kind?
– Economic Crisis, Policy Responses and Well-being during the 1999's in Sweden and Finland
   
 
Titel:SOU 2000:83 Two of a Kind? – Economic Crisis, Policy Responses and Well-being during the 1999's in Sweden and Finland
Utgivningsår:2000
Omfång:131 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138212897
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Kommittén Välfärdsbokslut
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2000:83
Ämnesord:Övrigt

Pris: 145 SEK exkl. moms

 

Jämförelse av välfärdens förändringar under 1990-talet i Finland och Sverige. Här beskrivs den ekonomiska krisen och dess olika faser i de båda länderna samt de politiska åtgärder som vidtogs inom socialförsäkringssystemet m.fl. områden. Innehåller också en jämförelse av inkomster, arbetslöshet och socialbidrag i de båda länderna.
 
  © 2017 Jure AB