Prop. 2001/02:9 Vissa socialförsäkringsfrågor - 200102009 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2001/02:9 Vissa socialförsäkringsfrågor
   
 
Titel:Prop. 2001/02:9 Vissa socialförsäkringsfrågor
Anmärkning:Se SOU 2000:72 och SOU 2000:121.
Utgivningsår:2001
Omfång:72 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200102009
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2001/02:9
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 39 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB