SOU 2004:85 Genomförande av direktivet om information och samråd - 9138221993 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2004:85 Genomförande av direktivet om information och samråd
   
 
Titel:SOU 2004:85 Genomförande av direktivet om information och samråd
Anmärkning:Direktiv 2002/14/EG. Se även prop. 2004/05:148.
Utgivningsår:2004
Omfång:156 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138221993
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om information till och samråd med arbetstagare
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2004:85
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 200 SEK exkl. moms

 

I betänkandet ges förslag om en utökad informationsplikt. Ur arbetstagarperspektiv kan den förebygga risker för sysselsättningen och för arbetsgivaren innebära ett bättre beslutsunderlag inför omstrukturereringar.
 
  © 2017 Jure AB