SOU 2004:89 Verksamheten vid IMEGO AB - 9138222035 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2004:89 Verksamheten vid IMEGO AB
   
 
Titel:SOU 2004:89 Verksamheten vid IMEGO AB
Utgivningsår:2004
Omfång:65 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138222035
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om forskning och produktutveckling vid IMEGO AB
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2004:89
Ämnesord:Övrigt

Pris: 160 SEK exkl. moms

 

I betänkandet föreslås att IMEGO AB förs in under IRECO Holding AB med ett koncernbolag inom IRECO-gruppen som majoritetsägare och med Chalmers som delägare. IMEGO kommer därmed att ingå i en organisation tillsammans med ett antal andra forskningsinstitut inom IT och mikroelektronik. vidare föreslås att staten skall stötta IMEGO under en femårsperiod med ett årligt basanslag för kompetensutveckling på ungefär samma nivå som för åren 2000-03.
 
  © 2017 Jure AB