SOU 2004:84 SWENTEC AB - 9138221985 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2004:84 SWENTEC AB
– för en nationell kraftsamling på svensk miljöteknik
   
 
Titel:SOU 2004:84 SWENTEC AB – för en nationell kraftsamling på svensk miljöteknik
Utgivningsår:2004
Omfång:155 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138221985
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om miljöteknikcentrum
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2004:84
Ämnesord:Övrigt

Pris: 190 SEK exkl. moms

 

I betänkandet presenteras ett 10-punktsprogram för verksamheten inom det svenska miljöteknikcentret - SWENTEC. Syftet är att ge centret en samordnarroll som knyter samman intressenterna på området: näringslivet, den akademiska världen och forskarna, finansiärer, frivilligorganisationer, statliga myndigheter och regionala aktörer samt internationella organisationer.
 
  © 2017 Jure AB