SOU 2004:90 Bokpriskommissionens femte delrapport - 9138222043 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2004:90 Bokpriskommissionens femte delrapport
– Det skall vara billigt att köpa böcker och tidskrifter V
   
 
Titel:SOU 2004:90 Bokpriskommissionens femte delrapport – Det skall vara billigt att köpa böcker och tidskrifter V
Anmärkning:Delrapport. Se tidigare delrapporter SOU 2004:9, SOU 2003:76, SOU 2003:8 och SOU 2002:66. Se även slutrapport SOU 2005:12.
Utgivningsår:2004
Omfång:77 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138222043
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Bokpriskommissionen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2004:90
Ämnesord:Övrigt

Pris: 180 SEK exkl. moms

 

I delrapporten besvaras frågan huruvida momssänkningen på böcker verkligen har kommit konsumenterna till del.
 
  © 2017 Jure AB