SOU 2004:91 Reformerad hyressättning - 9138222094 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2004:91 Reformerad hyressättning
   
 
Titel:SOU 2004:91 Reformerad hyressättning
Anmärkning:Se prop. 2005/06:80.
Utgivningsår:2004
Omfång:201 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138222094
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Hyressättningsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2004:91
Ämnesord:Hyra och annan nyttjanderätt

Pris: 190 SEK exkl. moms

 

I betänkandet föreslås att att en kollektivt avtalad hyra för en nyproducerad bostadslägenhet skall undantas från bruksvärdesprövningenunder tio år. Detta gäller inte för ombyggda lägenheter. När tioårsperioden är slut skall hyran kunna prövas på vanligt sätt.

Vidare föreslås:
– en skyddsregel mot hyreshöjningar för befintliga hyresgäster vid omförhandlingar av hyran i befintliga bostadsfastigheter,
– att hänsyn skall tas till hyresgästens kostnad/rabatt för tillval/frånval vid bruksvärdesprövningen,
– att hyresnämnderna alltid skall motivera sina beslut om de går någon part emot.
 
  © 2017 Jure AB