SOU 2004:95 Prospekt - 9138222167 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2004:95 Prospekt
– Nya regler om prospekt m.m.
   
 
Titel:SOU 2004:95 Prospekt – Nya regler om prospekt m.m.
Anmärkning:Delbetänkande. Se slutbetänkande SOU 2005:18 samt prop. 2004/05:158.
Utgivningsår:2004
Omfång:433 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138222167
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Prospektutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2004:95
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 280 SEK exkl. moms

 

I delbetänkandet lämnas förslag till lagändringar som krävs för att genomföra EU:s direktiv 2003/71/EG om dels de prospekt som ska offentliggöras när värdepapper bjuds ut på marknaden, dels ändring i EU:s prospektdirektiv 2001/34/EG. Direktivet är ett led i att skapa en integrerad marknad för finansiella tjänster och för riskkapital inom EU.
 
  © 2017 Jure AB