SOU 2004:99 Kärnavfall - demokrati och vetenskap - 9138222205 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2004:99 Kärnavfall - demokrati och vetenskap
– Rapport från ett seminarium om beslutsfattande inför anläggande av ett slutförvar för använt kärnbränsle, Gimo 7-8 april 2003
   
 
Titel:SOU 2004:99 Kärnavfall - demokrati och vetenskap – Rapport från ett seminarium om beslutsfattande inför anläggande av ett slutförvar för använt kärnbränsle, Gimo 7-8 april 2003
Utgivningsår:2004
Omfång:152 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138222205
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:KASAM, Statens råd för kärnavfallsfrågor
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2004:99
Ämnesord:Miljörätt

Pris: 150 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB